SKYPE - ZOOM - GOOGLE MEET

Rumputunnit onnistuvat myös Skypen, Zoomin tai Google Meetin välityksellä. Etärumputunnit toteutetaan neljällä kameralla ja laadukkaalla äänellä. Itse tarvitset vain nettiyhteyden ja sopivan laitteen tunnin vastaanottamiseen.

Etätunnit on todettu viimevuosina toimivaksi ja helpoksi tavaksi pitää rumputunteja. Keväällä 2022 panostin laadukkaampaan tuotantoon etätuntien osalta ja palaute on ollut todella hyvää!